Извори за стопанската история на Възраждането – видове извори

Вид: курсова работа
Прибавен: 2010-02-04
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 9 стр.
Университет: Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Специалност: История
Предмет: Изворознание
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (53KB)          Html format .Html (21KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

исторически извори, класификация на историческите извори, историческите извори през Възраждането, веществени и писмени паметници, юридически и неюридически извори, домашни и чужди извори, изворознание

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Основната предпоставка за познаване на социалното минало е използването на запазени „следи” от разнообразната дейност на някогашните хора. Тези „следи” се наричат „исторически извори”. Но преди да придобият статута на извор съответните следи трябва да се превърнат в обект на специален (извороведски) анализ от извороведа или историка, които ползват съдържащата се в тях информация за изследваното минало.

Поради това критиката и интерпретацията на изворите е централен проблем на изворознанието специален дял от науките, чиято цел е да предоставя на историка знания както за теорията, така и за методиката на изследване и използване на историческия извор при опитите му да разкрива вярната картина за социалното минало. Следователно, анализът на изворите е необходимо звено в процеса на историческото познание, а теорията на изворознанието – една от най-важните части от общата методология на историческата наука.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.46 сек