Основни предпоставки и тенденции за развитие на отбранително – индустриалната база в България.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2006-07-30
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(10 гласа)
Дължина: 30 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Предмет: Отбранителна индустриална база
Цена:
 (25 лв) 23.75 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.25 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (108KB)          Html format .Html (38KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

въведение в историята на военнопромишления комплекс, създаване и функциониране на българската военна промишленост: зараждане и развитие (1878 – 1918г.), между двете световни войни (1919 – 1939г.), през Втората световна война (1939 – 1945г.), отбранителната индустриална база на България от Студената война до днес, външна обкръжаваща среда.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В труда се разглеждат основните аспекти на Отбранително – индустриалната база. Анализира се същността и значението на тази дейност, като се отделя конкретно внимание на развитието на Военно-промишления комплекс на България. Показва се ролята на световните и регионалните организации за регулиране дейността на фирмите от Военнопромишления комплекс, както предлагането и разпространението на оръжие в Света. Специално внимание е отделено на основните предпоставки и тенденции за развитие на Отбранително – индустриалната база в България.

Настоящата работа е подготвена, за да отговори на един назрял, в последните няколко години на промени, проблем свързан с Военно – промишления комплекс на България, като се стреми да покаже изследваните въпроси в теоретико – методологичен и практичен аспект. Първоначално се изследва същността и предметния обхват на Отбранително – индустриалната база като цяло, както и нейните особености в България. Конкретно внимание е отделено на същността на ВПК и какво налага по принцип неговото развитие. Т.е. търси се отговор на въпроса “Защо държавите по принцип произвеждат оръжие?”, “Какво поражда тяхното желание за производство?”. От отговорите на тези въпроси се изхожда за разрешаването на проблема с бъдещето на българската Отбранителна индустрия.

Или най- обща казано, развитието на Военно – промишления комплекс в България, а и в Света, е свързано със следните фактори:

1) Заплахата за националната сигурност;
2) Международната обстановка;
3) Коалиционните споразумения, свързани по един или друг начин с Отбранително – индустриалната база;
4) Международния пазар и конкурентите в отрасъла;
5) Технологичната база и инфраструктура.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.47 сек