Същност на информацията. Социални измерения

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-03-14
Рейтинг:
4.6667 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 13 стр.
Университет: ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
Специалност: Защита на националната сигурност
Предмет: Oснови по анализ на сигурността
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (65KB)          Html format .Html (34KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

информация, социална информация, информационна сигурност, информационни дейности, класифицирана информация, отклонение, дезинформация, достоверност, конфиденциалност, достъпност

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Теорията на информацията е една от развиващите се области на съвременната наука, която намира широко приложение във физиката, химията, биологията, икономиката, философията и др. Независимо от нейното използване в различни области на знанието все още понятието информация няма точно определение.

Информацията е суровината, горивото на съвременната делова активност. Тя е първостепенен производствен ресурс, причислявана е към "петте основни ресурси, необходими за осъществяване на стопанското управление - машини, материали, финанси, труд и информация".

Терминът "информация" произхожда от латинската дума "informatio", което означава "изобразявам", "формирам"- съобщение, което осведомява за някое положение, за някаква дейност.
Нарастващата роля на информацията във всички сфери на човешката дейност изменя облика на съвременното общество и го превръща в “информационно общество”.

Основната тенденция, която характеризира това общество е високият относителен дял и постоянното нарастване на заетите в информационната сфера, т.е. увеличава се броят на хората с “бели якички”, които се занимават със събиране, обработване и предаване на информация, както и със създаването на средства за тази цел. Коренно се променя съотношението между заетите в производството - селско стопанство и промишленост и заетите в информационната дейност.

По своята същност информацията представлява сведения, знания, данни за околната среда и протичащите в нея процеси, които се възприемат, съхраняват и използват от биологични, социални, технически и други системи в процеса на тяхното функциониране в съответствие с определена цел. Предаването на информация изисква материален носител и енергия, но тя не е нито вещество, нито енергия. Норберт Винер пише, че информацията е информация, а не материя и не енергия. Той я разглежда като отрицание на ентропията. Шенън вижда в информацията свръзката, отношението, комуникацията, Ешби я определя като ограничение на многообразието. Информацията носи сведения, премахва неопределеността по отношение на даден обект или събитие.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек