Бизнес оценка на предприятие/на примера на “Албена” АД, “Пампорово” АД и “Златни пясъци” АД/

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-11-01
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 18 стр.
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (89KB)          Html format .Html (38KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

икономически показатели: активи, пасиви, приходи и разходи, финансов резултат; финансови показатели: дългосрочни и краткосрочни вземания, дълготрайни материални активи, приходи от финансирания, счетоводна и нетна печалба, нетни приходи от продажби, финансови приходи, приходи от финансирания

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Дълготрайните материални активи на дружеството към 31.12.2007 г. са с балансова стойност 277 327 хил. лв. – в основната си част сгради. Прави впечатление сравнително константния им размер от 2002 г. досега, което подсказва ясно липсата на сериозни инвестиции в ДМА. От една страна, като собственик на целия курорт “Албена” АД няма потребност да увеличава активите, но от друга страна е ясно, че не се отделят достатъчно средства за обновяване. Не се наблюдава тенденция за нарастване на ДМА.

Дълготрайните нематериални активи са 241 хил. лв.
Дългосрочните финансови активи също са относително постоянна величина – към 31.12.2007 г. те са в размер на 17 850 хил. лв.
Дружеството отчита и инвестиционни имоти за 12 209 хил. лв.
Общата тенденция за дълготрайните активи е към постепенно нарастване.

Краткотрайни активи
Краткотрайните материални активи към 31.12.2007 г. са в размер на 1 537 хил. лв. – предимно материали.

Краткосрочните вземания са 6 095 хил. лв. Вземанията бележат известно нарастване от 2002 г., което обаче не е обезпокоително предвид реализираните обороти.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек