Рестриктивен, социален и бюджет на растежа. Предимства и недостатъци на различните видове бюджетни стратегии

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-09-30
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 16 стр.
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (73KB)          Html format .Html (25KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

държавен бюджет; републикански бюджет; бюджет на съдебната власт; бюджет на Сметната палата; социален бюджет; рестриктивен бюджет; стратегии на бюджетната политика; функции на бюджета; обхват на бюджета: централен и общински, редовен и извънреден, брутен и нетен, постоянен и променлив, текущ и изпълнен

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Държавният бюджет е сложна структура от относително самостоятелни и субординирани бюджетни звена или елементи. В него не се включват общинските бюджети. Те са автономни, но обикновено собствените им приходи са недостатъчни, затова в републиканския бюджет се предвиждат само средствата, които той предоставя на общинските бюджети под формата на общи субсидии или чрез преотстъпване на държавни приходи. При временен недостиг на средствата по общинските бюджети, могат да им се предоставят от държавния бюджет безлихвени заеми.

Приходите на държавния бюджет се администрират от всички държавни органи и бюджетни организации, на които със закон или с акт на МС е възложено събирането и отчитането на бюджетните приходи. На първо място това е данъчната администрация, чиято основна функция е именно тази. Държавни приходи събират и други бюджетни администрации, но под контрола на данъчната администрация и на Сметната палата.

Разходите по държавния бюджет се администрират от разпоредителите с бюджетни кредити. Те се определят от МС и биват първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити са министрите и ръководителите на централни ведомства или звена от национално значение, а второстепенните – ръководителите на самостоятелни във финансово-бюджетно отношение организации, подчинени на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек