Митническа администрация в България

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2010-10-15
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 81 стр.
Университет: Стопанска академия „Д. А. Ценов” - гр. Свищов
Специалност: Счетоводство и контрол
Цена:
 (120 лв) 96.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 24.00 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (3.31MB)          Html format .Html (74KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

държавна администрация, изпълнителна власт, митници, дирекция, директор, инспекторат, нормативна уредба, аспекти, субекти, институции, ГКПП, митнически контрол, режим, разузнаване, разследване, цели, задачи, политика, конвенции, свободни икономически зони, свободни складове, внос, износ, реекспорт, АМ, РМД, ЦМУ, ЕИО, ЕС, ГАТТ, СТО

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Все по-активното участие на България в световната търговска система, задълбочаването на международните връзки и ускоряването на външнотърговския обмен, изискват провеждането на адекватна митническа политика и на тази основа ефективна митническа администрация, която да отчита тенденциите в световната икономика и същевременно да е съобразена с възможностите на страната.

Развитието на международните връзки на сътрудничество на България с другите страни в областта на митническата политика е условие за осъществяване на ефективен митнически контрол. Държавата посредством провежданата от нея митническа политика, може да въздейства върху икономическите отношения на страната. От една страна тя може „да затрудни всяко производство, както и обратното - да стимулира производството и търговията”. Като част от финансовата политика тя е средство, чрез което държавата регулира външноикономическата си стратегия. И в тази връзка митническата политика може да се разглежда като „съвкупност от действия, които държавата прилага, за регулиране на външнотърговската стратегия”.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек