Договор за наем на обект – държавна собственост и издаване на акт при нарушение на договора

Вид: казус
Прибавен: 2009-08-08
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 13 стр.
Университет: Нов български университет
Специалност: Икономика и бизнесадминистрация
Предмет: Публично право
Цена:
 (33 лв) 31.35 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.65 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (63KB)          Html format .Html (24KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

компетентност на областния управител, делегиране на компетентност, индивидуален административен акт, договор за наем на обект – държавна собственост, акт за актуване на имот – държавна собственост, искания за незаконосъобразност

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

1. Постановка на казуса

Областната администрация е предоставила на Георги Георгиев под наем гараж, актуван с акт за държавна собственост на областния управител на област Х.

Георгиев е пропуснал да заплати няколко наемни вноски. С писмо рег. №156/2003 г. областният управител е отправил покана към Георгиев да внесе дължимите суми за наем. Той обаче е внесъл сумите и те са приети от администрацията след указания за внасяне срок. Поради това областният управител на основание чл. 24 от Закона за държавната собственост /ЗДС/ и чл. 22, ал. 2 от ППЗДС е прекратил договора за наем поради системно неплащане на наемната цена. На това основание, както и на основание чл. 80, ал. 1 от ЗДС е издал заповед за изземване на гаража, тъй като се държи от Георгиев при отпаднало основание.

Стреснат от това развитие на нещата, Георгиев отишъл за консултация при адвокат. При преглеждане на документите адвокатът искал да провери дали заповедта е законосъобразна, т. е. дали актът е издаден при съобразяване с изискванията за компетентност, спазване на административно-производствените правила и материалния закон.
Направило му впечатление, че заповедта не била подписана от областния управител, а от друго лице. При проверка в областната администрация е установил, че областният управител е делегирал на зам. областния управител правомощия да подписва такива документи, т. е. делегирал му е нормативно определена компетентност. Адвокатът окуражил Георгиев да потърси правата си по съответния законов ред.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.74 сек