Издаване и обжалване на индивидуалните административни актове

Вид: курсова работа
Прибавен: 2011-11-21
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 11 стр.
Университет: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (129KB)          Html format .Html (82KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

административни актове, волеизявление, правна сила, правни последици, производство, неправилност, незаконосъобразно, оспорване, решение

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Индивидуалният административен акт е едностранно властническо волеизявление на административен орган, отнасящ се до конкретно лице и за конкретен случай, засяга точно определени права и задължения на точно определени лица и има еднократно действие. Към този административен акт се отнасят и волеизявленията, с които се декларират или констатират вече възникнали права или задължения. Индивидуални административни актове могат да издават само субекти, които имат характеристиката на административен орган.

В правната теория се застъпва и становището, че индивидуалните административни актове също могат да имат характера на правни норми, но само ако са влезли в законна сила. За разлика от нормативните, индивидуалните административни актове се отнасят до конкретно посочени в тях лица и за конкретни случаи, отнасящи се до тези лица.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.37 сек