Влияние на учебната успеваемост върху удовлетвореността от професионалния избор на личността

Вид: курсова работа
Прибавен: 2011-09-23
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 11 стр.
Университет: Югозападен университет
Специалност: Психология
Предмет: Психология на професионалното ориентиране и психологическо консултиране
Цена:
 (30 лв) 28.50 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.50 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (93KB)          Html format .Html (55KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

личност, успеваемост, удовлетвореност, цел, задачи, хипотези, мотивация

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Удовлетвореността от труда е най-често изследваната нагласа, за която се смята, че детерминира поведението на хората в труда. Обикновено се допуска, че привързаност и ангажираност може да се създаде само, ако съществува удовлетвореност.

Анализирайки удовлетвореността от труда и нейното въздействие върху поведението на личността в трудовата и извън трудовата сфера, явно или неявно се подчертава регулативната й роля. Удовлетвореността се изразява в положително емоционално преживяване и е основа за формиране на устойчиво ценностно отношение към труда и именно поради това тя детерминира трудовата дейност.

Регулативната роля на удовлетвореността от труда се очертава при
формирането на жизнените планове и перспективи, доколкото удовлетвореността е индикатор за успешната реализация на личността в една от значимите житейски сфери – труда и избора на професия.

Удовлетвореността от труда е компонент от общата удовлетвореност от живота и е критерий за качеството му.
Изборът на кариера често се прави, като се имат предвид различни причини: материална обезпеченост, статус, престиж, социални контакти, удовлетворение и т.н. Индивидуалните възприятия по отношение на работа и свързаните с тях причини за труда се определят до голяма степен от предишния опит и преобладаващите социални нагласи.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек