От „Енергийна програма на Република България до 2005 г., и за по-далечна перспектива до 2020 г.”

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-09-10
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 31 стр.
Предмет: Статистика
Изтегли: Doc format .Doc (721KB)     Rar format .Rar (135KB)     Html format .Html (372KB)

Ключови думи и изрази:

размах на разсейване, коефициент на вариация, средноаритметично отклонение, стандартно отклонение, дисперсия, коефициент на асиметрия, коефициент на Пиърсън, коефициент на Юл, метод на моментите, ексцес, хипотези, дисперсия, девиация

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Към 1984 г. страната ни разполага с 5,9 млрд. т. Утвърдени балансови запаси от въглища. Освен това са установени 1,5 млрд. т. извънбалансови запаси.
Основната част от балансовите запаси са лигнитните въглища – 85 %. Запасите от кафяви въглища възлизат на 8%, а на черните и антрацитните въглища на 7%.
Всички въглищни басейни в страната се характеризират със сложни минно – геоложки условия.
Реализираният до 1984 г. добив на въглища не обезпечава потребностите на страната, като недостигът се покрива с вносни енергоносители.
Целите на настоящия дипломен проект са:
1. Анализ на ВР на въгледобивните показатели. Прилагане на различни модели – кой модел отговаря най-близко за дадените модели, проверка на значимост на коефициентите и адекватност на модела.
2. Анализ на показателите на въгледобива и влиянието му върху Брутната Добавена Стойност /Брутен Вътрешен Продукт/ и други макроикономически показатели;
3. Откриване на вътрешни корелационни връзки между показателите;
4. Изчисляване на темпове и прираст на показателите.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

Време за зареждане: 0.39 сек