Изграждане на виртуални системи за измерване на сигнали и автоматизация

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2009-05-01
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 54 стр.
Университет: ТУ София
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (112KB)          Html format .Html (66KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

виртуални системи за измерване на сигнали и автоматизация, хардуерна организация на виртуални измервателни системи, модулни измервателни системи, платки за събиране и обработка на информация, среди за разработване на приложения (LabVIEW, LabWindows/CVI), среда за обработка и анализ на данни (DIAdem), апаратна част на измервателните системи, преден панел и блокова диаграма на интерактивен виртуален инструмент, софруер на измервателни системи, икономическа и техническа ефективност

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Развитието на компютърните, микроелектронните и информационните технологии предизвикаха значителни промени във всички сфери на човешката дейност. Не остават незасегнати и областите, в които участват тестването, измерването и контролът на производствени процеси. Значителното повишаване на функционалните възможности на персоналните компютри, съпътствано с относителното им поевтиняване, бурните темпове, с които се развиват софтуерните продукти и информационния бум, който предизвикаха Web-технологиите, допринесоха за значителни промени в тенденциите за изграждане на автоматизирани измервателни системи. Все повече нараства ролята на управляващия системата софтуер, като се залага на централизирано гъвкаво и ефикасно управление на цялата система чрез удобен графичен потребителски интерфейс (монитора на компютъра). Тази концепция неминуемо рефлектира и върху тенденциите за развитие и на хардуерната част на компютърно-интегрираната система. В настоящата дипломна работа ще бъде направен преглед на развитието на измервателните средства за последните няколко години, съвременното им състояние и евентуалните насоки за развитие, като се акцентира основно върху участието на тези средства в автоматизирани системи за измерване и контрол.

Бързото развитие на PC (Personal Computer – персонален компютър) през последните 20 години ускори промените в инструментите за измерване, изпитване и автоматизация. Един от най-важните резултати е създаването на концепцията за виртуални инструменти, които предлагат редица предимства като повишена производителност при разработване, по-висока точност и по-добро представяне. Виртуалните инструменти се състоят от индустриален компютър или работна станция, снабдена с мощно програмно осигуряване, хардуер и драйвери. Заедно всички тези компоненти изпълняват функции на традиционните инструменти. Виртуалните инструменти (ВИ) представляват фундаментална промяна от традиционните хардуерно ориентирани инструментални системи към софтуерно ориентирани, използващи компютърната мощ, продуктивност и възможности за визуализация.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.38 сек