Присъединяването на България към Европейския съюз и фирмената стратегия на "Главболгарстрой" АД.

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2006-10-09
Рейтинг:
4.5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 89 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (99KB)          Html format .Html (50KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

Лисабонска програма; ефекти върху българската икономика; конкурентноспособност, критериите от Копенхаген; Лисабонска стратегия; българо-руски отношения; предприсъединителни фондове, МВФ, планова и пазарна икономика, икономически критерии, данни и анализи, свързани с разглежданата фирма; руски пазари, отвореност на икономиката, износ-внос, строителен сектор.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Фирма «Главболгарстрой» АД е най-голямата строителна фирма в България с повече от три десетилетия опит като главен изпълнител на обществени, жилищни, промишлени и инфраструктурни обекти както на вътрешния така и на външния пазар. Промените в пазарната среда, ефектите от задълбочаването на интеграционните процеси и технологичното развитие на икономиката изискват провеждането на адекватна фирмена стратегия с цел постигане на ефективност от реализираната дейност и по-голяма конкурентноспособност.

Какви са възможностите и проблемите за участие на фирма “Главболгарстрой” АД на международния пазар, за повишаване на нейната конкурентноспособност в процеса на присъединяване на страната ни към ЕС е предмет на разглеждане в моята разработка.Темата има актуално звучене в контекста на предстоящото пълноправно членство на България в Европейския съюз.

В условията на ясно очертана, непрекъснато нарастваща и изостряща се конкуренция и на повишени изисквания, за постигане на европейските стандарти провеждането на ефективна фирмена стратегия от “Главболгарстрой” АД ще позволи предприемане на адекватни действия от страна на нейното ръководство за намаляване на неблагоприятните въздействия в процеса на интегрирането в европейските структури.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.49 сек