Правомощия на Европейското политическо ведомство (Европол).

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-10-09
Рейтинг:
3.75 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 89 стр.
Университет: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов.
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (110KB)          Html format .Html (62KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

полицейско ведомство, ЕС, България, външна политика на сигурност, дрога, пране на пари, проституция, наркомани, трафик на хора, международно сътрудничество, видове криминални деяния, престъпност, взаимодействие, полиция, Европол, структури и институции на ЕС, НАТО.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Дипломната работа е структурирана в няколко части с оглед най-пълното и точно разделяне и анализиране спецификата и особеностите на Европейското полицейско ведомство – Европол. Разгледани са историята на създаването на Европол, структурата на организация и управление в Хага и на териториален принцип в страните-членски на ЕС, както и изискванията на страните, които тепърва ще се присъединяват към Еврозоната през 2007 година (в това число и България).

Спецификата на разработката се определя от анализираните специфики на отделните области, приоритет на Европол. Това определя и целите и задачите на актуалните проблеми по сигурността и общите негативни терористични, политически и икономически тенденции в ЕС, на които трябва да се създаде обща политика и стратегия за работа при обединени предприети мерки за противодействие на тези тенденции, процеси и фактори на влияние.

По-голямо значение в дипломната работа е отделено при анализирането на текущите тенденции и процеси, свързани с основните цели на Европол по отношение прането на пари, детската порнография, трафика на хора, проблемите по сигурността и отбраната, сътрудничеството на отделните страни-членки на ЕС във връзка с тероризма, по отношение на изхвърлянето на радиоактивните отпадъци, преносът и разпространяването на дрога и т.н. Набелязани са основните проблеми във всяка една зона, както и тенденциите на решения и превантивност при контрола и работата на звената и структурите на Европол като цяло и в частност в отделните страни. Набляга се на общото трансгранично сътрудничество в борбата с негативните тенденции и процеси и възможностите за хармонизирането на обща политика, законодателни действия във всичките страни-членски на ЕС, както и по отношение на следващата вълна от новоприети държави, сред които е и България.

С оглед актуалността на дипломната работа са използвани съвременни авторови коментари, правна литература от български и чуждестранни източници, както и анализи, данни по отношение на развежданите проблеми и основни фактори на влияние. Използваната икономическа и политическа литература е след 2000-та година, както и за написването на самата дипломна работа са използвани данни и информация от Интернет.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.57 сек