Свободно движение на хора - европейският социален модел

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-07-09
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 16 стр.
Университет: Софийски университет
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (58KB)          Html format .Html (50KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

свободно движение на хора, европейски социален модел и европейска общност, емпирично социологическо изследване

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Изследването на обществените нагласи по отношение перспективите в областта на свободното движение на трудови ресурси потвърждава разнородните настроения сред студентите относно предстоящото членство в |ЕС и изискванията, които ще настъпят по отношение България в общия европейски социален модел.

Между експертите и останалите групи в обществото съществуват много общи настроения както по отношение на това, че запазването запазването на общите критерии и изисквания за свободно движение на трудови ресурси ще се ограничи от допълнителни институционални и административни пречки за българите, което ще доведе до една формална дискриминация.

Резултатите от изследването демонстрират, че мнението сред студентите от СУ, макар и да се обединява принципно около няколко ключови въпроса относно подготовката за членство в еврозоната, не е напълно консолидирано по всички аспекти от процеса на присъединяване и бъдещо членство в Европейския паричен съюз и в частност относно страховете на младежта спрямо евентуалните негативни последици от въвеждането на изчаквателен период спрямо основни професии или разграничаване по страни. Всичко това налага да се засили обществения дебат относно перспективите за свободното движение на трудови ресурси, както и относно най-сериозните предизвикателства, които крие присъединяването към Европейския паричен съюз.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.38 сек