Пътна карта за присъединяване на България към ЕС

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-02-25
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 75 стр.
Цена:
 (99 лв) 79.20 лв (нова цена)
  (Спестявате 19.80 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (251KB)          Html format .Html (141KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

разширяване на ЕС, политика на присъединяване, критерии за членство в ЕС, данни за икономическото състояние на България, „пътна карта”, Евроинтеграция, фискална политика на България, икономическа реформа, административен и съдебен капацитет на България

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Съществена роля в ускоряването на процеса на присъединяване на България към Европейския съюз играе и разработената от Европейската комисия “пътна карта за България”. Този документ очертава основните дейности, които страната ни следва да предприеме, както и оказваната от Европейския съюз финансова помощ за тяхното реализиране. Така на практика се осигурява възможността България да бъде прието за пълноправен член на Съюза през 2007 г.

Целта на настоящата дипломната работа е да се характеризира значението на приетата в Брюксел “пътна карта за България” за ускоряването на процеса на присъединяване на страната към европейските структури. Във връзка с това следва да се установят постигнатите от нея резултати.

На основата на така формулираната цел в процеса на разработката, ще бъдат решени следните задачи:
- Да се разкрият приоритетите за Присъединяване на България към Европейския съюз;
- Да се характеризира същността на “пътната карта за България” като един от основните инструменти, подпомагащи процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз;
- Да се разкрият проблемите и перспективите на преговорния процес и пътната карта за България.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек