Адаптиране на България към регионалната политика на Европейския съюз

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-10-27
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 76 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (506KB)     Rar format .Rar (86KB)     Html format .Html (296KB)

Ключови думи и изрази:

Европейски съюз, институции на ЕС, страните от ЦИЕ, евроинтеграция, обща селскостопанска политика, асоцииране на България към ЕС, Римски договор, Единен европейски акт, Маастрихтски договор, Европейски парламент; Съвет на министрите; Европейска комисия; Европейски съд; Сметна палата; Комитет на регионите, регионална политика, социална политика, индустриална политика, политика за технологично развитие, енергийна политика, транспортна политика, външнотърговска политика

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Разделянето на Европа на стратегически зони на влияние за един дълъг период от време създава в края на 80-те години прецедентна обстановка на кардинални политически и структурни промени, характерни по-скоро за един отдавна отминал етап от историята – т.нар. Ренесанс. Започва се изграждането на съвършено нов за много страни от континента модел на политическо, икономическо и културно развитие. Самата промяна като процес е свързана с трудността да се преодолее и промени утвърдена вече позиция, която пряко своите резултати има създадено място в общественото пространство. Разбира се, резултатът от тази промяна ще има своите предимства и недостатъци в зависимост от специфичните особености – култура, традиции, географско положение и др. Важното е как всяка отделна държава ще използва оптимално тези свои особености за да успее да се интегрира по-лесно и безболезнено в избрания модел на развитие. Последните години българското общество извървя дълъг път до разбирането на необходимостта от присъединяване на България към европейските структури.

Именно с това се обяснява актуалността на избраната проблематика. Желанието и стъпките, които предприема нашето правителство за присъединяването на страната ни към европейските структури определят този процес като приоритетен за нашата политика. И все пак, въпреки безспорните резултати от нея, довели до покана за преговори за пълноправно членство на България в ЕС, все още съществува огромна разлика между нас и страните от Евросъюза по отношение на всички показатели, които измерват степента на икономическо развитие.

Стремежът на българското общество към обединена Европа намери израз в действията на правителството за ускорена подготовка за присъединяване към Европейския съюз особено след решението от Люксембург за включване на България в процеса на разширяване. Българското правителство прие национална стратегия за присъединяване към Европейския съюз и програма за хармонизиране на законодателството с европейското. Подготовката за присъединяване на България към ЕС се извършва така, че да бъде постигнат съществен напредък в изпълнение на критериите за членство в ЕС. Това ще позволи Европейската комисия да изготви положителна оценка за хода и динамиката на подготовката ни за присъединяване.

Целта на разработката на дипломната работа е да се проследи поетапното развитие на България в отношенията и с ЕС. Да се установи постигнатите от нея резултати и да се разкрият факторите, възможностите и ефективността на България в присъединяването й в Европейския Съюз.

Поставени са следните задачи:
• Разкриване същността на ЕС, като световна организация и по този начин да докажа важността на това, България да влезе в ЕС.
• Проследяване отношението на България и ЕС в процеса на присъединяването й към общността;
• Разкриване факторите, възможностите и напредъка на България в присъединяването й към ЕС.

В настоящата дипломна работа са разгледани следните аспекти:
В първа глава се разглеждат и представят ЕС и европейските институции.

Във втора глава се анализират проблемите на разширяването на Европейския Съюз.

В трета глава се разглежда състоянието на регионалната политика в България. Нейното развитие след редовния доклад на ЕК. И се дават конкретни предложения за преодоляването на критиките според редовния доклад, както и се анализират проблемите за присъединяване на България към европейските структури.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

Време за зареждане: 0.5 сек