Системи за управление и контрол на изпълнението на международни инвестиционни проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз.Програма ИСПА – инструмент на структурните политики за присъединяване.

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2010-11-23
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 86 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (673KB)     Rar format .Rar (91KB)     Html format .Html (779KB)

Ключови думи и изрази:

ИСПА, ФАР, САПАРД, Европейски съюз, структурни политики, системи за управление и контрол, присъединяване, процедури, изисквания, принципи, цели, стратегии, сектори, Околна среда, Селско стопанство, Транспорт, безвъзмездна помощ, ЕВРАТОМ, структурни фондове, Кохезионен фонд, Европейска комисия, ЕФРР, ЕСФ, ЕИБ

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Увод
Основната цел на програмите на ЕС (предприсъединителни фондове) е да осигурят финансова подкрепа за подготовката на България за членство в Европейския съюз въз основа на приоритетите, определени в „Партньорство за присъединяване”, одобрено от Съвета на ЕС през декември 1999 г. Те от своя страна формират базата за сключване на Финансови меморандуми, в които се посочват в детайли проектите, които ще бъдат финансирани по отделните предприсъединителни програми – ФАР, ИСПА и САПАРД.

От изключително важно значение, предвид бъдещото участие на страната в Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС след 2007 г. се явява изграждането на ефективни системи за управление и контрол на изпълнението на международни инвестиционни проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз. Това обуславя и актуалността на разглежданата в настоящата дипломна работа проблематика, а именно изградените у нас системи за управление и контрол на изпълнение на международни инвестиционни проекти, финансирани по програма ИСПА.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

Време за зареждане: 0.42 сек