Външна търговия между Италия и България в периода 2000 - 2005.

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2006-08-22
Рейтинг:
3.3333 1 2 3 4 5
(12 гласа)
Дължина: 79 стр.
Университет: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов.
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (106KB)          Html format .Html (64KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

външна търговия, стокообмен, приоритети, национални критерии за внос и износ, италиански инвеститори по видове и размер, внос и износ, търговски отношения, икономически приоритети, БВП, данъчни облекчения, ДДС ставки.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Магистърската теза е структурирана в две основни глави, всяка от която е с теоретична и практическа насоченост и кратък коментар по основните проблеми, разглеждани в темата. Първа глава е с преобладаваща теоретична насоченост. Разглежда се като цяло същността на външнотърговския обмен между две страни, значението на външната търговия в национален и международен аспект, както и потенциалните проблеми, свързани с този аспект на отношенията между две страни. В частност се анализират търговските отношение между България и Италия за определен период от време. В първа глава е изяснена и същността на инвестиционния процес.

Втора глава набляга на анализа на външната търговия между Република България и Република Италия. Основно се разглеждат тенденциите и особеностите на външната търговия, като се набляга на приоритетността в отношенията между двете страни. Практическата постановка е тясно обвързана с възможностите за преки инвестиции от страна на италиански фирми в България през последните пет години, тенденциите на развитие на външната търговия в страната по отношение принципите и изискванията по преговорите за бъдещото ни присъединяване към ЕС през 2007 година. Разширеният достъп до пазара и мерките за либерализация на търговията предполагат отваряне на пазарите на ЕС за български стоки. Това означава съобразяване със задължителните изисквания при продажбата на стоки на европейския пазар и информираност на производителите и търговците по отношение на законодателството на ЕС, което да гарантира българския износ на този пазар.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек