Външноикономически връзки

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-04-15
Рейтинг:
4 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 14 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: МИО
Предмет: Международни отношения
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (41KB)          Html format .Html (25KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

външноикономически връзки, външна търговия, внос и износ, международна търговия, фондови и стокови борси, външен дълг, икономическа интеграция, външнотърговски стокообмен

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Външноикономическите връзки на всяка страна са съвкупност от различни форми на взаимоотношения на страната с други държави, които имат търговски, научно-технически, валутно-финансов, социално-икономически и кредитно финансов характер. Те включват голяма група мероприятия и връзки на всяка страна с оглед по-активното й участие в международното разделение на труда. От тях най-голямо стопанско значение имат външната търговия, отпускането на кредити, външните инвестиции, съвместното изграждане на обекти, обменът на патенти, лицензи, “ноу-хау”, обменът на работна сила, международният стопанки туризъм, провеждането на съвместни научни изследвания, подготовката на кадри, изследванията в областта на образованието, здравеопазването, изграждането на техническа, социална и екологична инфраструктура, телекомуникациите и др.

Външноикономическите връзки са важен показател за степента на стопанско, културно-просветно, здравно, научно-техническо развитие на съответната страна. Те са “огледало” на икономическата мощ на държавите. По тях се съди за възможностите на страните да участват в международното разделение на труда, в интеграционните процеси, в създаването на транснационални компании, в международното застраховане на товари и превозни средства, в международния превоз на товари и пътници и други. По състоянието на икономическите връзки се съди за икономическата мощ на съответната страна, за нейните възможности да участва в системата на световното стопанство. Те имат огромно значение за определяне на финансовото състояние на страните и на стандарта на живот на тяхното население.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек