Динамика на интеграционните процеси в основните договори на ЕО/ЕС

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-02-26
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 63 стр.
Цена:
 (99 лв) 79.20 лв (нова цена)
  (Спестявате 19.80 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (181KB)          Html format .Html (120KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

интеграционни процеси; правна същност на учредителните договори; интеграционни общности; Институции на ЕС: Европейски съвет, Съвет на Европейския съюз, Европейски парламент, Европейска комисия, Съд на Европейските общности (СЕО), Европейска сметна палата (ЕСП); Помощни органи на ЕС: Комитет на постоянните представители, Икономически и социален комитет, Икономически и социален комитет, Комитет на регионите; общностно право – източници и принципи на приложение, Договор от Маастрихт, Договор от Амстердам, Договор от Ница

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Главните цели на интеграцията в международните отношения се изразяват в постигането на максимално увеличаване на икономическия и на политическия потенциал на интегриращите се държави, както и на трайно разрешаване на потенциалните конфликти между съседи по територия.

В тази връзка, като логическо следствие на представения увод, следва и формулираната цел на настоящата дипломна работа, именно, да се представят и охарактеризират в синтезиран вид правните аспекти на интеграционните процеси на Стария континент, както и динамиката, с която протичат.

За да се постигне тази цел в разработката ще бъдат изпълнени следните задачи:

- определяне правните механизми на интеграционните процеси;
- представяне и анализ на учредителните договори на ЕС;
- проследяване етапността при учредителните договори и респективно;
- определяне ролята им при интеграционните процеси;
- анализ на прогнозите за бъдещето на ЕС.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек