Пътна карта за присъединяване на България към Европейския съюз

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-09-04
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 76 стр.
Цена:
 (100 лв) 80.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 20.00 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (184KB)          Html format .Html (56KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

Европейски съюз, асоцииране, разширяване на ЕС, политика на сътрудничество, политика на присъединяване, Евроинтеграция, пътна карта, икономическа реформа, фискална политика на България, инфлация, парична и валутна политика, публични финанси, политика и контрол на разходите, данъчна политика, косвени и преки данъци, ФАР, САПАРД, ИСПА

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Разделянето на Европа на стратегически зони на влияние за един дълъг период от време създава в края на 80-те години прецедентна обстановка на кардинални политически и структурни промени, характерни по-скоро за един отдавна отминал етап от историята – т.нар. Ренесанс. Започва се изграждането на съвършено нов за много страни от континента модел на политическо, икономическо и културно развитие. Самата промяна като процес е свързана с трудността да се преодолее и промени утвърдена вече позиция, която пряко своите резултати има създадено място в общественото пространство. Разбира се, резултатът от тази промяна ще има своите предимства и недостатъци в зависимост от специфичните особености – култура, традиции, географско положение и др. Важното е как всяка отделна държава ще използва оптимално тези свои особености за да успее да се интегрира по-лесно и безболезнено в избрания модел на развитие.

Последните години българското общество извървя дълъг път до разбирането на необходимостта от присъединяване на България към европейските структури. Днес те са единодушни при определянето на този процес като приоритетен за нашата политика.

Стремежът на българското общество към обединена Европа намира израз в действията на правителството за ускорена подготовка за присъединяване към Европейския съюз особено след решението от Люксембург за включване на България в процеса на разширяване. Българското правителство приема национална стратегия за ускоряване на преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз и програма за хармонизиране на законодателството с европейското. Стратегията се основава върху разбирането, че присъединяването на България към семейството на индустриално развитите европейски демокрации е основен национален интерес. То не е самоцел, а начин да изградим по-добър и по-сигурен живот в България. Подготовката за присъединяване на България към ЕС се извършва така, че да бъде постигнат съществен напредък в изпълнение на критериите за членство в ЕС.

Съществена роля в ускоряването на процеса на присъединяване на България към Европейския съюз играе и разработената от Европейската комисия “пътна карта за България”. Този документ очертава основните дейности, които страната ни следва да предприеме, както и оказваната от Европейския съюз финансова помощ за тяхното реализиране. Така на практика се осигурява възможността България да бъде прието за пълноправен член на Съюза през 2007 г.

Целта на настоящата дипломната работа е да се характеризира значението на приетата в Брюксел “пътна карта за България” за ускоряването на процеса на присъединяване на страната към европейските структури. Във връзка с това следва да се установят постигнатите от нея резултати.

На основата на така формулираната цел в процеса на разработката, ще бъдат решени следните задачи:
- Да се разкрият приоритетите за Присъединяване на България към Европейския съюз;
- Да се характеризира същността на “пътната карта за България” като един от основните инструменти, подпомагащи процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз;
- Да се разкрият проблемите и перспективите на преговорния процес и пътната карта за България.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек