Обща транспортна политика на Европейския съюз. Проблеми на присъединяването на Република България.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2005-01-02
Рейтинг:
3.2308 1 2 3 4 5
(13 гласа)
Дължина: 75 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство.
Специалност: МИО
Цена:
 (44 лв) 39.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.40 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (222KB)          Html format .Html (74KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

транспортна политика на Европейския съюз, основни проблеми, цели, състояние на отделните видове транспорт, изграждане на трансевропейски транспортни мрежи, проект GALILEO, проблеми на България във връзка с присъединяването, транспортно законодателство - хармонизация, състояние на основните транспортни сектори в България (сухоземен, железопътен, воден, въздушен транспорт), паневропейски транспортни коридори (IV, VII, VIII, IX), пристанище Бургас.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Транспортът е ключов фактор за постигането на конкурентноспособност в съвременните условия. Транспортният сектор е близо 10% от БВП на Европейския съюз или близо 1000 млрд. евро. Съществено е и неговото социално значение – в транспортният сектор са заети близо 10 млн. граждани на Общността.

Общата транспортна политика на Европейския съюз е крайъгълен камък за осъществяване на съвременните цели на Общността – а именно устойчиво развитие в контекста на процесите на разширяване и глобализация.

Проблемите и приоритетите на съвременната обща политика на Европейския съюз в областта на транспорта са залегнали в основата на издадената през 2001 г. Бяла книга на Европейската комисия “Европейската транспортна политика до 2010 г.: Време да решаваме”. Състоянието към момента, основните трудности, начините и конкретните мерки за тяхното преодоляване, както и бъдещите перспективи пред транспортния сектор са предмет на разглеждане в настоящото изложение.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек