Анализ на транспортната система на България и интегрирането й с Европейската система.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2007-01-27
Рейтинг:
3 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 10 стр.
Университет: ВТУ
Специалност: Икономика и счетоводство в транспорта
Предмет: Икономика в транспорта
Цена:
 (29 лв) 27.55 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.45 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (79KB)          Html format .Html (28KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

силни и слаби страни на българския транспортен сектор, възможности, дял на транспортния сектор в общата брутна добавена стойност, заетост в сектора по видове транспорт, външни стратегически фактори, тенденции за (2006-2007, 2007-2015), основни приоритети за сектора до 2015г.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

1. Силни страни на българския транспортен сектор

- Кръстопътно местоположение на страната, даващо възможност за развитие на транзитни превози по направленията на Общоевропейските транспортни коридори
- Политическа стабилност в страната
- Традиционно конкурентна транспортна система
- Висока степен на изграденост на транспортната инфраструктура
- Висока степен на хармонизация на транспортното законодателство с това на ЕС
- Либерализиран транспортен пазар
- Високо професионален кадрови потенциал.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек