Актуални проблеми и приоритети на България. Развитие на транспортната инфраструктура

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-05-07
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 20 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Икономика на отбраната
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (71KB)          Html format .Html (46KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

транспортна инфраструктура, структурна реформа и приватизация в транспорта, транспортното образование, автомобилен, железопътен, въздушен и воден транспорт, въздействие на транспорта

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

При определянето на приоритетите и бъдещите насоки за развитие в областта на транспортната инфраструктура съществуват няколко основни момента, които поставят рамките на тази дейност в Българи. В това отношение развитието на транспортната инфраструктура средносрочен план би следвало да се базира на следните документи:
- Решенията на Общоевропейските конференции на министрите на транспорта за развитие на общоевропейските транспортни коридори и Транс-европейската транспортна мрежа;
- Резултатите от проучването на Европейската комисия за “Оценка на нуждите от транспортна инфраструктура в страните от Централна и Източна Европа, кандидатстващи за присъединяване към ЕС;
- Трафична прогноза за 10-те Паневропейски транспортни коридори, утвърдени на Конференцията в Хелзинки;
- Меморандуми за развитие на транспортните коридори IV, VII, IX и X, подписани от страните-участници и Комисията на Европейския съюз;

Освен това, като фактори с индиректно влияние върху националната транспортна политика в областта на инфраструктурата, могат да се дефинират национални, регионални и секторните стратегии и други документи за развитие на транспорта, телекомуникациите и информационното общество, разработени в периода на предприсъединяване на България с Европейския съюз и стремежа за целесъобразно и ефективно усвояване на предприсъедителните фондове ИСПА и САПАРД.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек