Правни аспекти на международните автомобилни превози.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2005-08-14
Рейтинг:
2.75 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 53 стр.
Специалност: Икономика на транспорта.
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (86KB)          Html format .Html (63KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

същност и съдържание на конвенцията за международен превоз на товари - СМR; същност, съдържание и особености на европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – ADR; същност, съдържание и особености на митническата конвенция за международен превоз на товари по покритието на карнети TIR; правила ИНКОТЕРМС.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В настоящата дипломна работа се разглеждат някои от основните административно- правни норми и правила, спогодби и конвенции, регламентиращи извършването на международни товарни автомобилни превози. В основата на тези конвенции и спогодби са определени и необходимите документи, придружаващи стоката, водача и автокомпозицията на превоза.

Една от основните конвенции е Конвенцията за договора за международен превоз на товари – СМR. Тя е сключена под егидата на Икономическата комисия за Европа на ООН на 19 май 1956 година и е влязла в сила на 02 юли 1961 година. Актуализирана е чрез Протокола на Конвенцията от 05 юни 1978 година, изготвен в Женева и влязъл в сила от 28 декември 1980 година.

Европейската спогодба за международен превоз на опасни стоки по шосе – ADR е подписана в Женева на 30 септември 1957 година.

Един от основните юридически фундаменти на международния товарен автомобилен транспорт и Митническата конвенция за международен превоз на товари под покритието на карнети TIR. Тя е съставена в Женева на 14 ноември 1975 година и влиза в сила през 1978 г. За последно Конвенция TIR е актуализирана през 1998 г.
С помощта на термините ИНКОТЕРМС, вносителят и износителят на една стока определят участието си в организацията на превозния процес, начина на разпределяне на разходите за транспортиране, за товаро- разтоварните и складовите операции. Тези термини са се наложили като най-често използвана система от търговски термини, като определят с най-голяма яснота и точност задълженията на страните по договора.

В днешно време въпросът за правилното използване на гореспоменатите конвенции и правила е много актуален и е от голямо значение за ефективността на транспорта и за развитието на международната търговия.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.48 сек