Глобални тенденции в регионалната политика на Европейския съюз

Вид: курсова работа
Прибавен: 2010-09-05
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 13 стр.
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (94KB)          Html format .Html (24KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

регионална политика на ЕС, структурни фондове на ЕС, политика на сигурност на ЕС, образователни структури, икономическо и социално развитие на регионите в ЕС, Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският Социален Фонд (ЕСФ), Финансовият инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР), Европейският фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, секция "Ориентиране" (ЕФОГЗ)

Частично (кратко) резюме на темата

Основната цел на регионалната политика на ЕС е да насърчи ускореното социално и икономическо сближаване в Съюза. Регионалната политика на ЕС се основава на финансовата солидарност, доколкото част от приноса на страните-членки към бюджета на Общността се насочва към по-малко проспериращите региони и социални групи.

На практика регионална политика в Европейския съюз започва да се провежда след създаването на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) след първото разширяване на Европейската общност (ЕО) през 1973 г. Няма точно описание на понятието “регион” в цялостната политика на ЕС, но той се разграничава под определени количествени и качествени зависимости и фактори, които играят ролята на критерии за обединяването на отделни области от ЕС на регионален принцип. В самото начало при определянето на приоритетните области на работа на регионален принцип, самите региони се определят по три основни критерия. Първият е свързан с политическите характеристики, които притежава един обособен регион. Тук се определят т.нар. региони с проблеми на международно равнище. Това са територии, обхващащи големи национални области и цели държави – напр. Гърция, Испания, Португалия, Мецоджорно (Италия), новите германски провинции и др. Другата класификация е на т.нар. национално определени региони.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек