Бизнес план на ЕТ "ФРЕЯ"М - Михаил Михалев гр. Раднево.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2006-08-01
Рейтинг:
3.7727 1 2 3 4 5
(22 гласа)
Дължина: 23 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Икономика на отбраната и сигурността
Предмет: Стратегическо обучение и бизнес план
Цена:
20 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (95KB)          Html format .Html (47KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

естество на бизнес (фитнес-инструкторски услуги), персонал, маркетингова политика (продуктова политика, ценова политика, дистрибуционна политика, рекламна политика), бизнес хипотеза и план за продажбите, прогноза за печалбите и загубите, прогноза за паричния поток и ликвидността на бизнеса, план на капиталовите разходи, план за действие.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Неопределеността и бързите промени на обкръжаващата среда, засилващата се конкуренция и стремежът на фирмата към по - висока ефективност, налага пред ръководството на ЕТ”ФРЕЯ”М – Михаил Михалев, своевременно анализиране на сегашното състояние на бизнеса в отрасъла и предначертаване на основните цели и задачи, и изграждане на фирмената мисия съобразно новите условия на фирмената среда.

Времевият диапазон на настоящия бизнес план обхваща времето на една календарна година от създаването и утвърждаването на фирмата на пазара, тъй като тя е новоучредена.

Обект на изследването е ЕТ”ФРЕЯ”М – Михаил Михалев, гр.Раднево, общ.Раднево, обл.Стара Загора.

Предметът на настоящия бизнес план е бъдещата ориентация на бизнеса на фирма “Фрея”М, основните тенденции на развитие и преодоляване на неопределеността на обкръжаващата я среда в това число и на конкуренцията.

Целта на ръководството на ЕТ”ФРЕЯ”М – Михаил Михалев с изготвянето на този бизнес план е анализиране, обобщаване на информацията от базисната година и очертаване на бъдещите тенденции за развитие на бизнеса свързани с разширяване на фирмения пазарен дял, повишаване качеството на предлаганата услуга, подобряване на фирмената култура и персонал, реализиране на печалба.

Задачите на бизнес плана са систематизирани в следните области:

1) Предначертаване границите на фирмената дейност и определяне на новата мисия на ЕТ”Фрея”М – Михаил Михалев;
2) Персонал на фирмата, с който фирмата възнамерява да реализира бъдещите си фирмени цели. Структура на управление;
3) Маркетинг и продажби;
4) Финансови данни;
5) Основни рискове.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек