Управление на продажбите на фирма "Ивел" ООД - гр. Добрич и насоки за увеличението им

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2008-05-28
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 76 стр.
Университет: Икономически университет - гр. Варна
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (115KB)          Html format .Html (49KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

същност, класификация, планиране, управление, икономически анализ и контрол на продажбите; търговия на дребно; усъвършенстване на дейността; асортимент от стоки

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Продажбите са основния мотив за функциониране на всяка една търговска дейност. От една страна те са основен фактор за постигане на целите на търговските фирми, а от друга страна са изразител на предмета на извършваната от тях дейност като специализирани стопански субекти. Продажбите се явяват първичната форма на прекия резултат от функционирането на фирмената дейност. Изразяват частта от съвкупното потребителско търсене, задоволена чрез продажбите на икономически обособената търговска структура. Освен това, те са мярката за участието на търговската фирма на съответните регионални, местни и продуктови пазари. Продажбите са главния насител на брутен доход на всеки стопански субект, специализиран за търговски бизнес. Те са главния фактор, предопределящ параметрите на редица други характеристики на търговската фирма.

От гледна точка на голямата значимост на продажбите, задължително изискване към всяка фирма е тяхното ефективно управление, като основен фактор за постигане на просперитет.

Целта на настоящата дипломна работа е да се представи развитието на продажбите на търговска фирма “Ивел” ООД гр. Добрич през периода 1999 – 2003 г., като се има предвид действието на външните и вътрешни фактори, оказващи влияние върху дейността. И на базата на прилагане на различни прийоми и на анализиране на различните функции на управление- планиране, организация и контрол да се проследи до колко е била ефективна дейността на фирмата и в какви насоки може да се усъвършенства тя за в бъдеще.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.38 сек