Възможности за развитие на аграрните производствени системи след приемането на страната в ЕС по модела на Земеделска кооперация

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-10-22
Рейтинг:
4 1 2 3 4 5
(6 гласа)
Дължина: 15 стр.
Цена:
 (42 лв) 37.80 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.20 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (80KB)          Html format .Html (23KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

земеделие, аграрна производствена система, стратегии за развитие, земеделска кооперация, селскостопанска политика на ЕС, модернизация на техниката, технология на производството, средна продуктивност на земята, качество на продукцията, производствени мощности

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Земеделието е стратегически важен сектор на българската икономика, което го определя като дългосрочен приоритет за държавното управление в Република България. Благоприятните почвено - климатични и агроекологични условия, в съчетание с натрупания опит и традиции са отлична предпоставка за устойчиво развитие на ефективно и конкурентноспособно земеделие в страната.

След присъединяването към ЕС се подобрява икономическата среда на сектора - българското земеделие има възможност за усвояване на значителен финансов ресурс (1,2 млрд. евро през следващите 3 години), нарастват и възможностите за външни инвестиции.

Същевременно, присъединяването на България към ЕС я изправи пред нови предизвикателства - обща селскостопанска политика, общ пазар, конкурентност, миграция и демографски проблеми.

Политиката на държавата трябва да бъде съобразена с промените в Общата селскостопанска политика на ЕС - от секторна към териториална политика, от субсидии към инвестиции, от централизирано администриране към регионално.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек