Пазари и пазарно поведение

Вид: въпрос за държавен изпит
Прибавен: 2009-11-02
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 8 стр.
Предмет: Икономика на фирмата
Цена:
20 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (47KB)          Html format .Html (19KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

търсене, закон за търсенето, еластичност на търсенето, видове еластичност, предлагане, закон за предлагането, еластичност на предлагането, закон за предлагането, пазарно равновесие, борси и видове борси, борсови сделки

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Законът за търсенето е принцип, който изразява обратната зависимост между изменението на цената и търсеното количество от една стока при равни други условия. Търсенето е процес, свързан с поведението потребителите /купувачите/ на даден пазар в зависимост от:равнището на пазарните цени, доходите на купувачите, техните предпочитания и други. Търсенето на една стока и количеството от нея, което купувачите искат и са в състояние да закупят по установените цени за определен период от време.

На всеки пазар може лесно да се установи, че по принцип се формира обратна зависимост между цената на стоката и обема на нейното търсене при равни други условия. При реализацията на тази зависимост определяща е ролята на цената. Ако цената расте, търсеното количество намалява и обратно. Тази обща закономерност е известна като закон за търсенето.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.56 сек