Анализ на пазарното търсене и предлагане при монополистична структура. Булгартабак Холдинг АД. Същност на пазарното търсене и предлагане. Форми на пазара. Приватизацията на Булгартабак

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-02-12
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 11 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (29 лв) 27.55 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.45 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (48KB)          Html format .Html (27KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

търсене и предлагане, Булгартабак холдинг АД, приватизация, монопол, тютюнопроизводство, форми на пазара, цигари и тютюневи изделия

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Целта на настоящата разработка е да се определят основните принципи на институционалната приватизация в България и в частност на “Булгартабак холдинг” АД, като на базата на проведения институционален анализ и теоретичните аспекти на търсенето, пазарното предлагане и формите на пазара, да определим някои практически постановки в икономикса – монополна форма на пазара, наличието на вътрешна и външна конкуренция при “Булгартабак”; ценообразуването при монопол и държавното регулиране на цените (на суровини, на готова продукция и акцизи), както и самото проявление на пазарното търсене и предлагане от една страна на продукцията на холдинга, а от друга на самия холдинг като структура и възможностите за неговата приватизация. За анализа е използвана икономическа литература при определяне на пазарното търсене и предлагане, формите на пазара, както и статии и анализи по разглежданата проблематика през последните пет години (с цел най-пълно обхващане проблема за приватизацията на Булгартабак).

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.42 сек