Същност, елементи и функции на пазарния механизъм. Търсене – същност и фактори. Индивидуална и пазарна крива на търсене. Закон за търсенето. Движение по кривата на търсенето. Изместване на кривата на търсенето

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-02-26
Рейтинг:
4.5556 1 2 3 4 5
(9 гласа)
Дължина: 16 стр.
Университет: Икономически университет - гр. Варна
Специалност: Икономика на индустрията
Предмет: Микроикономика
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (49KB)          Html format .Html (30KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

функции на пазарния механизъм, търсене, индивидуална и пазарна крива на търсене, Закон за търсенето, движение по кривата на търсенето, изместване на кривата на търсенето, цена, стоки на Гифън, стоки на Веблен.

Частично (кратко) резюме на темата

Основният механизъм, чрез който се осъществява координацията на стопанската дейност и разпределението на ресурсите е пазарният механизъм или ценовата система. Търсенето и предлагането са основни елементи на този механизъм. Тяхното взаимодействие определя системата от цените, която играе централна роля на сигнална система и чрез която се извършва разпределение на оскъдните ресурси. Чрез цените, определени от търсенето и предлагането на практика действа “невидимата ръка” на пазара и получават отговор най-важните въпроси на организацията на стопанската дейност: какво, как и за кого да се произвежда?

По-конкретно чрез цените, определени от търсенето и предлагането, пазарният механизъм изпълнява три важни функции в икономиката.
Информационна функция – системата от цените, които пазарният механизъм определя. Той осигурява сигнали, информация за предпочитанията на потребителите, за ценността на отделните продукти, за ефективността на технологиите. Това е информацията, от която се ръководят стопанските агенти – производители и потребители, при използване на своите доходи и ресурси.

Координационна функция – пазарният механизъм координира интересите и действията на производителите и потребителите. Той осигурява ценови и разпределителни решения, които съгласуват противоречивите интереси на различните стопански участници и балансират производството и потреблението на благата.
Стимулираща функция – той стимулира участниците в пазарните сделки да действат икономически рационално и да използват най-ефикасно своите доходи и ресурси.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.38 сек