Финансов анализ на "Доверие - Обединен холдинг" АД

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-09-23
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 19 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (92KB)          Html format .Html (34KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

„Доверие – Обединен холдинг” АД, финансови показатели, ликвидност, платежоспособност, рентабилност, автономност, форма на собственост на дружеството, организационна структура, холдингови дружества, инвестиционна дейност

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

"Доверие - Обединен холдинг" АД е публично дружество, чийто акции се търгуват на Българската фондова борса.

Акционери на дружеството са над 180 000 български и чуждестранни физически и юридически лица. Интерес към акциите на дружеството проявяват инвеститори от Холандия, Австрия, Германия, Естония, САЩ, Кипър и др. страни.

Няма концентрация на капиталова собственост над 10%. Към края на 2004 г. само двама акционери притежават над 5% от капитала на дружеството - Seconex Holding Ltd Кипър и Pakano BV Холандия.

"Доверие Обединен холдинг" АД заема водещо място в стопанския живот на България и следва основната си инвестиционна цел: да осигури на своите акционери постоянен доход от дивиденти и от нарастване на пазарната цена на акциите.

Предметът на дейност на "Доверие - Обединен холдинг" АД е: придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества – юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества, и/или в тяхното управление; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; извършване на всякаква друга търговска дейност, за която няма забрана със закон. Дружеството е регистрирано с неограничен срок на действие.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек