Стратегическо поведение на получателя на сигнала – варианти и мотиви.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2005-10-20
Рейтинг:
3 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 14 стр.
Цена:
12 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (30KB)          Html format .Html (22KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

мотив и мотивация, вътрешна и външа мотивация, мотивационна структура и фактори, 6 случая на непроизводителни комуникационни методи.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Стратегическото поведение на получателя на сигнала предполага няколко варианта на поведение - положителна реакция и отрицателна реакция, независимо от типа на сигнала и под влияние на различни мотиви.

За разлика от конюнктурното поведение, при което реакцията е само една и в унисон със сигнала, то стратегическото поведение е по-сложно за оценка. Мотивите може да са различни. Стратегическото поведение е много по-често срещано от конюнктурното.

Получателите на сигнали със стратегическо поведение винаги може да оценят сигнала двустранно - както положително, така и отрицателно, независимо какъв вид е сигнала. Ще разгледаме някои конкретни теми и проблеми.

Организациите, и в частност съвременното управление на човешките ресурси са изправени пред множество нови предизвикателства. Управлението на човешките ресурси е централна дейност във всяка една организация и придобива все по-голямо значение за нейното развитие и успех. Работата става все по-разнообразна, изискваща и динамична. Работодателите търсят по-гъвкави и адаптивни сътрудници, притежаващи умения, които да отговарят на променените изисквания на работата. Същевременно с това, служителите също имат по-високи очаквания за работата, която им се предлага. Променените демографски фактори и пазарът на труда също рефлектират върху същността на работата. Промените в съдържанието на работата, в служителите и в организациите са тенденции, които изискват промяна на традиционните модели за управление на човешките ресурси. Главното, което отличава една организация от друга, е именно нейната стратегическа политика по отношение на нейните служители.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.47 сек