Управление на персонала в съвременните търговски банки

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-04-24
Рейтинг:
4 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 19 стр.
Университет: Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - Велико Търново
Специалност: Маркетинг
Предмет: Банково дело
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (70KB)          Html format .Html (41KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

управление на персонала, търговски банки, възникване и развитие на банките, банков мениджмънт, осигуряване, стимулиране, задържане и обучение на персонала

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Банковото дело е област, която непрекъснато се разраства и развива. Ето защо управлението на всяка банка е изправено пред необходимостта и задължението непрекъснато да балансира разнопосочните интереси на различните групи субекти, каквито са: акционерите, клиентите, персонала.

Бързо нарастват обема и трудоемкостта на управленската дейност днес, именно защото тази дейност става все по- сложна и многопланова.

Идва момент в който управленската дейност не е по силите на собственика и неговото обкръжение и това налага обособяването на отделна професионална категория, категорията “ мениджър ”.

Мениджмънтът е правене на необходими неща в една организация ( фирма ) от хората и чрез ресурсите: машини, съоръжения, суровини, материали и капитал за постигане на поставените цели. В превод на български “ мениджър ” означава ръководител, управител. Именно мениджърът е този, които трябва да приспособява дейността на банката към влиянието на външната среда и особеностите на вътрешния живот.

Мениджърът е човека, който взема решенията относно това какво, колко и как да се върши. Събира информация, обмисля варианти за решения, избира най- подходящият от тях с оглед целите и възможностите на банката, разпределя го в задачи, контролира както хода така и резултатите от изпълнението.

Финансови, технологични, социални, кадрови, това са само част от въпросите, по които трябва да се работи и това съответно налага йерархичното и функционалното разделение на управленския труд.

Ето защо ръководният персонал се разделя на три групи:
- Ръководен персонал ВИСШЕ равнище
- Ръководен персонал СРЕДНО равнище
- Ръководен персонал НИЗОВО равнище

Най- малката група ръководен персонал, но с най- голяма власт съсредоточена в техните ръце са висшите ръководители. Те отговарят за цялостната дейност в банката, като решават стратегически въпроси от финансова, пазарна, инвестиционна, иновационна и кадрова политика на банковата институция.

Ръководителите от средното равнище са подчинени на висшестоящите ръководни органи. Тяхната отговорност е реализацията на нормална трудова среда с всички необходими ресурси- квалифицирани кадри и техническо осигуряване. Посредством тази група мениджъри се осъществява функционалното разделяне на управленската дейност в отделите

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.43 сек