Банкови продукти и услуги за фирмени клиенти (по примера на Обединена българска банка, Първа Инвестиционна банка, Райфайзенбанк – България)

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2008-07-10
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 96 стр.
Университет: Икономически университет - Варна
Специалност: Финанси
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (266KB)          Html format .Html (149KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

банкови продукти и услуги - същност, класификация, жизнен цикъл; фирмени и корпоративни клиенти; Обединена българска банка; Първа Инвестиционна банка; Райфайзенбанк – България; банково производство – фактори, етапи

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Търговските банки в една или друга степен са в центъра на стопанския живот на всяка страна, в това число и в българската икономика на преход от планово разпределение към пазарна (отворена) икономика след разпадането на СИВ през 1989 година. Стопанското развитие на България от последните седемнадесет години до голяма степен беше предопределено от развитието и състоянието на банковия сектор.
Начинът, по който бяха формирани банките, моделите на тяхното функциониране, управление и надзор, оказаха съществено влияние за възникването на една от най-сериозните финансови кризи в най-новата световна история, както и до възможностите за формиране на една нова банкова система (цялостно ново банково производство).

В последните години се наблюдава засилващо влияние на търговските банки, породено главно от двустранните им функции – от една страна като оръдие на държавната политика, а от друга – като източник на финансиране на бизнеса. Нарастващото им влияние е и в резултат от преустройството на банковата система, като основните групи причини за това преустройство са :
1. Банките изграждат, контролират и координират капиталовия, кредитния, паричния и валутния пазар;
2. Банковата система съчетава механизма, институционалната основа на движението на парите.

Преустройството на банките се адресира пряко към проблемите на тяхната платежоспособност, а при някои - на ликвидността им.

Подобрението на средата, осигуряваща развитието на финансовия сектор, са насочени към структурирането и недостатъците, които пречат на дългосрочната стабилност. Подобренията включват:
- финансово преустройство на банките;
- среда стимулираща финансовия сектор;
- организация на банковата система;
- внедряването на банкови иновации;
- инвестиране в банковата сфера и оттам косвено в паричния и капиталовия пазар.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек