Маркетингова политика на банките /на примера на Банка ДСК /

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2008-04-25
Рейтинг:
3.25 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 88 стр.
Университет: Бургаски свободен университет
Специалност: Банково дело
Предмет: Банков мениджмънт
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (166KB)          Html format .Html (89KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

маркетингова политика, банково производство и продукти, продуктов мениджмънт, иновации, стратегически пазарни позиции, рентабилност, банкова адекватност и рентабилност, комуникационна банкова политика, одит

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Коренното преустройство, на което подлежи икономиката на нашата страна по пътя към пазарното стопанство не може да не засегне банковата система. Това се налага главно по три причини, свързани с прехода от планова към пазарна икономика и участието на търговските банки и банковата политика в цялостната парично-кредитна и фискално-рестриктивна политика на страната ни в условия на Валутен борд след 1997 година, а именно :

Първо, банките ще бъдат институциите, които ще изградят, поддържат и контролират капиталовия, паричния и валутния пазар у нас. Без функционирането на тези финансови пазари, съществуването на пазарната икономика не е възможно. Банковата намеса и роля на паричните и капиталовите пазари е от особено важно значение, както за чуждестранните капитали, инвестиции и интерес към български предприятия, така и като цяло за развитието на паричната и кредитната политика в страната. Затова и този проблем е твърде актуален в днешно време. Активната кредитна политика, както и политиката на иновации, главно свързани с различни финансово-обвързани пакети от продукти и услуги по кредитиране, застрашиха в известна степен изискванията и създадената структура на Паричния съвет и фискалната политика на държавата и затова се налагат по-сериозни и мащабни рестриктивни мерки относно правилното и ефективното използване на паричния потенциал на търговските банки в България.

Второ, банките в новата си роля ще имат за задача да привлекат колкото се може повече от наличните средства на националната икономика от сферата на бюджета в банковата сфера. Когато паричните ресурси в националното стопанство се разпределят не от бюджета, а от банките се получава еднопосочност в интересите на стопанската организация – кредитополучател, на кредитиращата банка и на цялата икономика. Това се постига с присъщите на банковия кредит лостове, които спонтанно задействат заинтересуваността на стопанския субект от ефективна стопанска работа. Без такава дислокация на финансовите средства излизането от кризата е невъзможно. Тази втора роля на търговските банки пряко се свързва с активните им операции на паричния и капиталовия пазар, на валутния и междубанковия пазар вътре и извън пределите на страната ни.

На трето място, в стремежа си за икономическо взаимодействие с Европа, нашата банкова система не може да не приеме такова устройство и функции, които са характерни за останалите страни с пазарна икономика. Без такова уеднаквяване с другите банки няма да бъде възможно адаптирането и интегрирането на нашата банкова система със европейските банкови структури и ще се явяват пречки “по пътя към Европа”.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек