Технология на маркетинговото управление на банките.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-10-16
Рейтинг:
3.5 1 2 3 4 5
(8 гласа)
Дължина: 105 стр.
Университет: Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (100KB)          Html format .Html (50KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

микросфера, маркетингова среда, жизнен цикъл, електронно банкиране, Райфайзенбанк, банкомати, ПОС (Point of Sale), интернет банкиране, ценови стратегии, банка ОББ.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В банковото дело маркетингът се въвежда сравнително трудно, отколкото в индустриалните фирми и търговските предприятия. Все пак, наред с либерализацията на стопанския режим, съществуват и някои обективни предпоставки за въвеждането на маркетинга и рекламата в банковото дело:

Първо. Бурното стопанско развитие обуславя нарастването на банковия стопански и управленски потенциал. Това се дължи на факта, че от всички икономически субекти търговските банки се намират най-близо до клиента.Поради това те могат да осъществяват различни специфични въздействия спрямо него, водени от стремежа да удовлетворят в максимална степен неговите интереси и потребности.

Второ. От своя страна, стопанското развитие откроява ясно не само целите и предприемаческите намерения на търговските банки като участници на паричния и капиталовия пазар. То им позволява да сегментират пазарите и да извършват собствена градация на общественото положение на един или друг сектор, сегмент, клиент. При това, банките откриват и “лицето” на масовите потребители на техните услуги – обикновените получатели на заплати, доходи. Многообразието на пазара и в същото време – строгата индивидуалност на клиентите налагат необходимостта от технологизиране и задълбочаване на пазарната им политика.

Трето. При ежедневните си контакти с клиентите, банките се раздвояват от едно значимо противоречие – вечният “конфликт” между консерватизма и необходимостта от иновация.
Борбата между банките за оцеляване всъщност е борба за клиенти и за изграждане на по-широк “покрив” от услуги, които да се доближават до тях.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек