Мениджмънт на банковия персонал

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2008-10-10
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 7 стр.
Университет: Великотърновски университет
Специалност: Финанси
Предмет: Банков мениджмънт
Цена:
 (25 лв) 23.75 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.25 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (57KB)          Html format .Html (38KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

кредитна институция, банков персонал, банков мениджмънт, трудови ресурси, привличане и подбор на подходящи кадри, ефективност и качество на труда, парични и социални стимули, управление на персонала, информационно осигуряване

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В процеса на изпълнение на своите функции всички банкови служители и управляващи влизат в различни делови отношения. Важно значение за добрите комуникации и нормалното осъществяване на работата имат добре изградената банкова структура, доброто управление и компетентното изпълнение на поставените цели и задачи. Много важен е подбора и образованието на кадрите, техните професионални и морални качества, тяхната мотивация.

Съвременният банков мениджмънт разглежда персонала не само като трудови ресурси, но преди всичко като единен социален организъм, който се състои от отделни личности, реализиращи своя творчески потенциал в процеса на съвместна дейност.

Управлението на банковия персонал представлява система от организационни мерки, насочени към формирането на единен екип. Това е процес на привличане, мотивиране, развитие и задържане на талантлив и енергичен персонал, който да работи за постигане на целите и стратегията на банката.

Организацията на работата по управлението на персонала се възлага на специално създадено подразделение, което в различните банки може да носи различни наименования. Дейността му се състои в управление на банковия персонал или може най-общо да се определи като кадрова служба. Числеността на тази служба зависи от размера на банката, общата численост на служителите и ръководителите, от характера на изпълняваните операции т.н.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек