Икономическа добавена стойност (EVA)

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-04-07
Рейтинг:
3 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 49 стр.
Университет: Нов български университет
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (133KB)          Html format .Html (52KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

икономическа добавена стойност (EVA), Пазарна добавена стойност (MVA), модел на икономическата печалба, акционерна добавена стойност (SVA), парична добавена стойност (CVA), среднопретеглена цена на капитала (WACC), Нетна оперативна печалба след данъци (NOPAT), Норма на възвръщаемост (ROIC)

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Към настоящият момент най-известният е най-често прилаганият от моделите за добавена стойност е моделът “икономическа добавена стойност” (EVA). Възниквали са доста спорове за и против метода в академичните и управленските среди и литература. За съжаление повечето поддръжници на EVA не са изцяло изучили и дискутирали недостатъците и отклоненията на този показател преди да го оценят като управленско средство за оценка стойността на компанията. От друга страна “дефектите” на модела са разглеждани основно в безпристрастни и незначителни източници от гладна точка на корпоративния контрол.

ЕVA представлява финансов метод за изчисление на икономическата печалба на предприятието. Тя е оценка на сумата, с която спестяванията превишават или са под минималната норма на възвръщаемост за акционерите или заемодателите, при сравним риск. ЕVA работи с парични потоци и може да се прилага за действителна оценка, за разлика от счетоводната печалба, където се използват показатели като брутна печалба с лихви и нетна печалба. ЕVA е икономически измерител и се основава на идеята, че стойността на бизнеса трябва да покрива оперативните и капиталовите разходи.
Концепцията EVA често е наричана още Икономическа печалба (EP), за да се избегнат проблеми, свързани с търговската марка. От друга страна обаче, наименованието “EVA” е широко известно и много популярно и затова често всички концепции за остатъчния доход се наричат EVA, въпреки че те не включват основните елементи, заложени в изчислението на икономическата добавена стойност.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек