Маркетинг на фирма “Кока-Кола”

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-03-13
Рейтинг:
2 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 12 стр.
Университет: Русенски Университет
Специалност: Маркетинг
Предмет: Стратегически маркетинг
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (74KB)          Html format .Html (33KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

“Кока-Кола”, продажби, организация, маркетинг, микросреда, макросреда, пазар, маркетинговата стратегия, потребителското поведение, потребител, референтни групи, “Пепси”, пазарен дял, конкуренти, маркетингов микс, продуктова политика, ценова политика, дистрибуционна политика, промоционна политика, маркетингови цели

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Информацията е от първостепенно значение за провеждането на дейността на един световен гигант, какъвто е компанията “Кока-Кола”, което се определя от следните фактори: непрекъснато разширяване на обхвата на маркетинга на компанията, който преминава от местно и национално равнище към глобален маркетинг (това изисква повече маркетингова информация за потребителите, техните вкусове, навици и предпочитания в различните географски пазари) и възприетата маркетингова концепция, която предизвиква нужда от информация за маркетинговата обкръжаваща среда, включваща цените, продажбите, дистрибуцията, доставчиците и други.

Усилията по събирането, обработката и предаването на информацията се координират чрез единната информационна маркетингова система, която действа постоянно във фирмата. Маркетинговата информационна система обслужва мениджърите при разработването на маркетинговите стратегии за постигане на целите на организацията. Главен източник на информация са редовните маркетингови проучвания. Маркетинговите проучвания на фирмата “Кока-Кола”, провеждаща международен маркетинг са свързани със следните особености:

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек