Специфични особености в маркетинга на фармацевтични продукти

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2008-07-04
Рейтинг:
3.5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 103 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Маркетинг
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (246KB)          Html format .Html (173KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

фармацевтични продукти; маркетингова обкръжаваща среда; макро и микросреда; SWOT анализ; стокова, ценова, дистрибуционна и комуникационна политика; промоционен микс; Polipharm

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Фармацевтичните продукти са част от потребителските стоки. Те са призвани да задоволят точно определени потребности при възникване на специална нужда, при специфичен набор от ситуации и с това се явяват един вид специална стока.

Съгласно класификацията на Ейбрахам Маслоу те са предназначени за задоволяване на базова потребност и имат отношение към една от най-важните за човека ценности – неговия живот и здраве.

Фармацевтичните продукти са специфична потребителска стока и поради още един факт - субектът вземащ решение за покупка и употреба в много от случаите се различава от крайния потребител на продукта. Именно по тази причина тяхното производство, продажба и употреба е подложено на нормативен контрол от страна на обществото. В европейските страни с развита пазарна икономика, пазарът на фармацевтични продукти е може би с най-висока степен на нормативна регулация.

За да бъдат показани спецификите в маркетинга на фармацевтични продукти ще бъде разгледан пример на фирма, която оперира на българския пазар и въвежда два нови продукта.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек