Маркетингово изследване на конкурентноспособността на „Карлсберг България“ АД

Вид: казус
Прибавен: 2008-04-09
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 28 стр.
Университет: ВСУ „Черноризец Храбър”
Специалност: МИО
Предмет: Маркетинг
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (79KB)          Html format .Html (36KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

конкурентноспособност, Карлсберг, SWOT анализ, конкуренти, Шуменско, Каменица, Загорка, промоция, пиво, бира, пазарен дял, ръст на продажбите, потребление

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Задание за казуса

Бизнес средата, в която осъществява своята дейност една стопанска организация, безусловно оказва съществено влияние върху цялостната дейност на въпросната компания. Между всички фактори на бизнес средата особено място заема конкуренцията. Като участник в маркетинг екипа на дадената компания имате за задача да проучите конкуренцията на определен пазар, на който вече имате изградени позиции. За да изпълните задачата:

1. Какъв подход като последователност и процедури бихте приложили и защо?

2. Какво разбираме под конкурентноспособност на равнище компания, като приведете познати дефиниции на утвърдени специалисти и на тази основа ваше собствено определение? За целта потърсете информация и посочете ползваните автори и произведения.

3. Кои основни фактори и показатели за конкурентноспособност ще използвате, като обосновете тяхното значение и място в хода на изследователския процес?

4. Върху какво концентрират усилията си съвременните компании, за да изградят и поддържат стабилни конкурентни позиции в условията на съвременната високоразвита пазарна икономика? Обосновете отговорите си с примери.

5. До какви изводи стигнахте относно конкурентните позиции на избраната от вас компания (или българската икономика - виж бележката по-долу)?

ЗАБЕЛЕЖКА: За разработването на казуса можете да изберете между следните варианти:

1. да използвате примера на конкретна компания, която познавате или работите в нея. В този случай цялата Ви разработка ще бъде ориентирана на микро равнище, т. е. на ниво предприятие.

2. да предпочитате да направите разработката на макро равнище т. е. да разгледате конкурентноспособността на българската икономика в сравнителен план с избрани конкуренти (например страните от ЕС).

За целите на разработването на казуса е добре да ползвате специализирана информация, вкл. интернет и практически опит. Подходящ е web-site econ.bg.news или econ.bg анализи. При работа с анкети, интервюта и други методи за провеждане на проучването е добре те да се представят като приложения към разработения казус.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек