Анализ на застрахователния пазар в България по застраховка "Злополука"

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-07-14
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 27 стр.
Университет: УНСС
Предмет: Застраховане и социално дело
Цена:
 (44 лв) 39.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.40 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (64KB)          Html format .Html (33KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

застраховка „Злополука”, планинска застраховка, туристическа застраховка, злополука на персонала, злополука на учащи се, злополука на местата в обществения транспорт, застрахователен пазар

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Под злополука в ежедневието се разбира събитие, което има неблагоприятни последици за отделното лице или за група лица. В застраховането, злополуката е случайно, внезапно действаща отвън сила върху тялото на застрахования, въпреки неговата воля и желание, която му причинява смърт или загуба на трудоспособност. За злополука се считат събития, настъпили в следствие на: падане, нещастни случаи, настъпили при движение на моторни превозни средства и машини, ползване на оръжие, инструменти, взрив, срутване, обгаряне, наранявания, механични удари, удар от мълния или електрически ток, нападения от животни, ухапвания от отровни насекоми и влечуги, отравяне от вредни продукти и вещесва или телесни увреждания, настъпили при спасяване на човешки живот и/или имущество.

От това определение могат да се извлекат два съществени признака, които характеризират самото понятие. На първо място следва да се отбележи, че за злополуката е характерна случайност. Втори основен признак на злополуката е внезапността. Внезапни са еднократни, краткотрайни, ограничени по време действия, но те не трябва да бъдат безусловно моментни, т.е. не е задължително последиците да се появят моментално. В практиката е прието, неблагоприятните събития, които настъпват в живота на хората да се обособяват в две групи – трудови и нетрудови злоплуки.

Трудовите злополуки са тези, които са възникнали по време на работа или е налице причинно – следствена връзка между настъпването на събитието и трудовата заетост на лицето. Нетрудовите злополуки са всички неблагоприятни събития, които настъпват в живота на отделното лице, без оглед на времето, мястото и причината за тяхното настъпване.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек