Маркетинг на автомобилното застраховане.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-10-26
Рейтинг:
3.4286 1 2 3 4 5
(7 гласа)
Дължина: 70 стр.
Цена:
 (44 лв) 39.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.40 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (41KB)          Html format .Html (33KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

застрахователен риск, застрахователен пазар, ликвидация на щети, обезщетяване, маркетингови стратегии, маркетингови политики, застрахователна калкулация, форми на застраховане, застрахователни разноски.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Автомобилното застраховане представлява обществен обезщетителен източник, чрез който се компенсират загубите и претърпените вреди на транспортните средства. Като самостоятелна икономическа категория застраховането изразява определени икономически отношения, които възникват между застрахователните дружества и физическите и юридическите лица във вразка с образуването, управлението и разпределението на застрахователния фонд. Тези взаимоотношения се оформят в правна форма чрез сключване на застрахователен договор, като по този начин застрахователните отношения се превръщат в застрахователни правоотношения. За осъществяването на застрахователната политика държавата очертава основните икономически рамки, чрез които се определят рисковите групи и стопанските обекти, като предвижда задължителното застраховане на транспортните средства.

Обект на настоящата разработка са именно застрахователните отношения спрямо застрахователите, застрахованите и държавата, която ги организира и контролира. Основната цел е да се обобщят функциите, условията и факторите, които влияят върху автомобилния застрахователен пазар в България. За изпълнението на тази задача са разгледани и анализирани следните направления в развитието на автомобилния застрахователен пазар:

- Същност и специфика на автомобилните застраховки, предлагани от българските застрахователни дружества;
- Развитие на застрахователната политика в съответствие с българската действителност;
- Особености на застрахователния пазар при маркетинговото ориентиране на неговите отделни компоненти;
- Връзка между финансовата система на застрахователните дружества, като обществен обезщетителен източник и формата на автомобилното застраховане.

Тези приоритети са разгледани подробно, като за извежданато на достоверни и правдоподобни изводи е взета в предвид в динамиката на българския застрахователен пазар и неговите основни субекти. Използвани са последните статистически данни, с цел изследването на българската застрахователна практика и изграждането на предложения за нейното усъвършенстване. По този начин се изгражда действената страна на практически приложените застрахователни отношения с оглед теоретичните аспекти на тази материя.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек