Разработване на маркетингов план и бюджет на “Билла - България” ЕООД

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2008-09-20
Рейтинг:
4.375 1 2 3 4 5
(48 гласа)
Дължина: 88 стр.
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (538KB)          Html format .Html (138KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

маркетингово планиране, маркетингови анализи, swot анализ, маркетингови стратегии, мерки за мониторинг и контрол, маркетингов микс на “Билла - България”, продуктова политика, ценова политика, дистрибуционна политика, промоционна политика

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Дипломната работа съдържа теоретична и практическа част.

В Глава 1 на теоретичната част е разкрита същността на маркетинговото планиране и изискванията, на които трябва да отговаря маркетинговия план.
В Глава 2 са разкрити етапите на маркетинговото планиране.
Глава 3 съдържа видовете маркетингови планове.
В Глава 4 са разгледани различни маркетингови анализи.
В Глава 5 са представени различни маркетингови стратегии.
В Глава 6 е разкрита същността и изискванията към маркетинговите програми.
В Глава 7 са разкрити различни варианти за разработване на бюджет на маркетинговия план.
Глава 8 разкрива същността и предлага възможни мерки за осъществяване на мониторинг и контрол.
В Глава 9 е представено значението на маркетинговия план.

В практическата част на дипломната работа е разработен маркетингов план и бюджет на “Билла-България” ЕООД.

Глава 1 съдържа кратка история на фирмата.
В Глава 2 е представена организационната структура на “Билла-България” ЕООД.
В Глава 3 е формулирана мисията на фирмата.
Глава 4 съдържа анализ на макросредата на фирмата.
Глава 5 съдържа анализ на микросредата на фирмата.
В Глава 6 е разработен конкретният маркетингов план на “Билла”.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек