Вътрешен маркетингов одит на фирма “Фаянс 2000” АД – София

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-07-20
Рейтинг:
3.5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 18 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство – София
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (71KB)          Html format .Html (32KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

организационен профил на фирма, маркетингова стратегия, стратегия за развитие, функционални стратегии, организиране на маркетинговата дейност, функционални и ценови стратегии, организационна структура на управление, маркетингова продуктивност

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Фирма “ФАЯНС 2000” АД София е създадена през 1999 г. с решение №235/23.07.99 г. на Софийския окръжен съд. Има за предмет на дейност производството на санитарна керамика, което производство се осъществява в два нейни цеха на територията на град София. Продукцията й се реализира както на вътрешния, така и на международния пазар. Фирмата е създадена в съдружие на трима собственици, като през 2002 г. придобива дял от фирма “Фаянс” АД град Долни Чифлик и разширява дейността си с производството на санитарен фаянс основно за българския пазар, като покрива 17% от пазара за 2004 година. Към 2006 г. формата на собственост е частна. Персоналът й към момента наброява 457 души. Ръководният орган е Управителен съвет, който изгражда стратегията на работа на заводите, а дейността вътре в самите заводи се ръководи от ръководители на звена и функционални ръководители. Всеки проект се изгражда и следи от контролна група или звено, която има за цел да анализира производството до момента на внедряването на продукта на пазара. Към всеки завод в град София работи и маркетингов отдел и отдел за връзки с обществеността.

Маркетинговата стратегия е съобразена и е в синхрон с производствената и цялостната фирмена стратегия, мисията и визията. Всяко предприятие разработва свой план-програма и количествено-стойностна сметка за следващата година, като функционалните ръководители определят работния бюджет за следващата година, който бюджет се гласува от Изпълнителния директор и Управителния съвет на дружеството. Фирмата работи предимно за българския пазар, като само 16% от продукцията й е за износ и то предимно за Англия и Холандия.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.43 сек