Маркетинг на услугите

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-03-28
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 24 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (44 лв) 39.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.40 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (111KB)          Html format .Html (59KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

маркетинг на услугите, елементи и форми на услугата, позициониране на услугите, жизнен цикъл и развитие на нови услуги, видове ценообразуване, маркетингова стратегия, промоция на услуги, реклама и продажба на услуги, дистрибуция и пласмент на услуги, дистрибуционни канали

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Известно е, че услугите са един от онези сектори в икономиката, които се развиват със сравнително най-високи темпове през последните десетилетия. Въпреки че днес всички услуги функционират на принципите на маркетинга, в прилагането на маркетинга на услугите се наблюдава известно закъснение.

В сравнение с множеството публикации, отнасящи се до класическия маркетинг, библиографията за маркетинга на услугите е значително по-скромна.

В първата част се прави кратък преглед на класическия маркетинг, а във втората се анализира маркетингът на услугите, като особено внимание се отделя на развитието на маркетинговия микс на услугите. Представени са съвременните възгледи на всички по-известни автори, професори и изследователи на маркетинга на услугите от първите му стъпки до днес.

В първата част от теоретичните постановки е направен критичен обзор на съвременните схващания за маркетинг, като се аргументира необходимостта от неговото съществуване. След това накратко са характеризирани четирите елемента на типичния маркетингов микс (formal marketing), който се отнася до маркетинга на продуктите (product marketing).

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.48 сек