Същност и основни характеристики на операционния мениджмънт. Теоретични и практически постановки по въпроса

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2008-11-03
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 23 стр.
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (87KB)          Html format .Html (23KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

операционен мениджмънт, функции на мениджмънта, управленска дейност, производствен мениджмънт, решения в управлението, планиране на потребностите от материали (MRP I), планиране на потребностите от капацитет (CRP), управление на запасите, ниво на обслужване

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Всяка една организация се нуждае от добре организирана и ефективно работеща организационно - управленска система. Вземането на решения във връзка с работата на всеки един производствен отдел е труден и продължителен процес, който е съпътстван с огромен по обем предпланова и анализаторска дейност.

Правилното опериране спрямо основни информационни процеси и тенденции във фирмата и спрямо външната пазарна обстановка и тенденции, изисква от управлението като система да се съобразява с конкретни факти и обстоятелства – общи за управлението и специфични за отделния отрасъл, пазар, пазарна ниша и конкретна анализирана фирма.

От тази гледна точка мениджмънта в една организация може да бъде структуриран по отделни звена на продуктова, производствено, маркетингово, продажбено отношение, като при извършване на управленски функции спрямо всяко едно звено на работа, говорим за управленски организационен мениджмънт. Той е специфичен спрямо конкретиката и спецификата на отделната фирма, както и спрямо типа организационно - управленски процеси, свързани с конкретното звено на работа.

В тази връзка операционният мениджмънт може да се разглежда като отделен елемент от продуктовия мениджмънт, от маркетинговата, производствената, продажбената стратегия.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.5 сек