Управление на маркетинговата дейност

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-06-16
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 19 стр.
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (68KB)          Html format .Html (24KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

анализ на маркетинговата среда, клиенти, конкуренти, доставчици, силни и слаби страни на фирмата, SWOT анализ, маркетингов микс, планиране на продуктите, планиране на продажбите, контролинг, продуктова стратегия, пазарна стратегия

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

За да може фирмата да определи ясно и точно силните и слабите си страни; възможностите и заплахите на външната среда; основни направления на дейност е необходима да се направи анализ на отрасъла, анализ на пазара – клиенти, размер и цикъл на продажбите, сегментация на пазара и целеви пазар; анализ на конкуренцията – съществуващи и потенциални конкуренти; външните въздействия върху пазара и т.н.

Анализ на отрасъла – характеристиките на отрасъла, в който оперира фирмата, оказват влияние върху нейната дейност на всички етапи от развитието й, което налага да бъдат идентифицирани и прогнозирани още в самото начало на инвестиционната дейност на фирмата.

Анализ на пазара – определят се потенциалните клиенти и присъщите им характеристики; поведението на купувачи и продавачи; характеристика на пазара на този именно продукт; профил на потенциалните потребители на продукта на фирмата; Оттук тя трябва да определи потенциалния си брой клиенти, в кои области от своята дейност да съсредоточи финансови, маркетингови ресурси, кои области да укрепи и кой са печеливши, с които може да атакува пазара с цел увеличаване на пазарния си дял.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек